WELKOM    VERENIGING   BOOGSCHIETEN GILDEDANSEN   EVENEMENTEN   KRONIEK    NIEUWSJES

EvenementenKalender 2022


Landjuweel 2022
zondag 26 juni 2022

Hiernaast vind je de 6-koppige delegatie die de kleuren van Herentals verdedigde op de schieting.

landjuweel

Koningsschieting 2022
zondag 26 mei 202

Door hier te klikken vind je :

 • een verslag van dit gebeuren
 • een fotreportage
 • een beschrijving van het protocol
optocht

Onze kapelaan viert 90 jaar
zaterdag 24 augustus 2019


Ter gelegenheid van zijn 90ste!! verjaardag werd door vrienden in de namiddag een receptie georganiseerd in hotel Karmel.
Vermits pater Kristiaan de kapelaan is van de gilde konden gildebroeders en -zusters er niet ontbreken
Je vindt hier enkele fotootjes van dit zeer geslaagde evenement waarop bijna 300 aanwezigen in een prachtig weertje de pater huldigden.
Met dank aan de fotograaf van NNieuws.

kapelaan

Koningsschieting
zaterdag 3 juni 2018

Door hier te klikken vind je :

 • een verslag van dit gebeuren
 • een fotoreportage
 • een beschrijving van het protocol
optocht

Patroonsfeest 2018

Het patroonsfeest verliep uitstekend.
Na de misviering was er de boning voor de nieuw te beëdigen leden, gevolgd door een rijkelijke maaltijd. Tijdens de statutaire vergadering, met de jaarverslagen van dienstdoende koning Ludo Boeckx, de griffier en de penningmeester, werden volgende leden beëdigd:

 • Marc Van Eerdenbrugh (peter Jan Berghmans ; meter Annelie Müller)
 • Sonja Boeckx (peter Glenn Desaer ; meter Ria Clissen)
 • Keith Turner (peter Ludo Boeckx ; meter Nicky Boeckx)

Als tweede deken werd Dirk Vancoillie aangesteld.
Bij de voorstelling van kandidaat Marc Van Eerdenbrugh werd door de peter een ludieke voorstelling uitgesproken.Fotoreportage

Koningsschieting 2017 uitgesteld

Bij de kalender van evenementen voor 2017 stond de koningsschieting vermeld met een vraagteken.
Toen reeds waren er twijfels of de schieting dit jaar in het Begijnhof wel zou kunnen doorgaan.
Wegens de aanleg van het Begijnhofpark zijn er immers in juni grote werken gepland waardoor onder meer reeds in mei de schutters moesten uitwijken naar een andere locatie in het Begijnhof.

Ondertussen is duidelijk geworden dat de organisatie van de schieting onmogelijk is en heeft de raad beslist de schieting te verdagen naar 2018. Dit is wel een unicum in de geschiedenis van de gilde maar nood breekt wet.
In 2018 is de volgende koningsschieting gepland in het park.


Schietspel
Verbroedering Zuiderkempen

Herentals 26 april 2009

90 schutters uit 16 gilden daagden op voor de eerste schieting van het seizoen, traditioneel in Herentals.
De schieting vond terug plaats op Dikberd, dit jaar wat moeilijker bereikbaar wegens de wegenwerken op de Aarschotseweg. Maar een goede bewegwijzering bracht iedereen ter plaatse.
Het was een ideaal schuttersweer : weinig of geen wind, niet te koud of te warm, diffuus licht dankzij een bewolkte hemel waaruit, ondanks de soms dreigende luchten, geen druppel regen viel.
Sint-Sebastiaan Rijkevorsel, dat met 16 schutters aantrad, kaapte de eerste plaats weg met 1098 punten en 54 rozen.
Onze gilde, met 10 schutters aanwezig, behaalde een eervolle tweede plaats met 1075 punten en 38 rozen.

Fotoreportage

Fotoreportage

Patroonsfeest en Statutaire vergadering 2009


Voor de eerste keer werden deze twee traditionele gebeurtenissen georganiseerd op een en dezelfde zondag. Iedereen heeft het ook zo druk.
Om 10.00 uur was er de eucharistieviering in de Begijnhofkerk, voorgegaan door onze gildenproost pater Kristiaan.
In de Gildenkamer werden dan de kandidaat-leden geboond, gevolgd door een lekker middagmaal. Dit jaar was echt een "boerenjaar" met maar liefst 4 aspirant-leden.
Daarna kwam de algemene statutaire vergadering : jaarverslag door koning en hoofdman (griffier was ziek) en financieel verslag door de griffier (de gilde zit er warm in ondanks de bankencrisis), aanstellen van deken en ouderman en beëdiging van nieuwe leden.
Volgende kandidaat leden werden beëdigd en legden de gelofte van trouw af.:

 • Marie-Louise Van Grieken
 • Davy Van Kerckhoven (toespraak van de peter)
 • Ludo Boeckx (toespraak van de peter)
 • Nicky Boeckx


Koningsschieting
zondag 15 juni 2008

Door hier te klikken vind je :

 • een verslag van dit gebeuren
 • een fotoreportage
 • een beschrijving van het protocol

fotoreportage

Processie "Car d'Or" te Mons zondag 7 juni 2008

Omdat Herentals gesticht werd, volgend jaar 800 jaar geleden, op gronden die eigendom waren van het kapitel van de kanunnikessen van Mons, heeft de stad dezelfde patroonheilige als de stad Mons : Sint-Waldetrudis.
In de zeventiende eeuw kende de verering van Sint-Waldetrudis een bloei, vooral nadat de stad in 1620 op haar voorspraak zou zijn gered van verwoesting door de Hollandse troepen tijdens de tachtigjarige oorlog. In 1685 werd door Mons een relikwie van de heilige aan Herentals geschonken.

In Mons gaat sinds de middeleeuwen een jaarlijkse processie door ter ere van de stadspatrones, waarbij het reliekschrijn van de Heilige op een koets de stad wordt rondgeleid. Dit is de "procession du Car d'Or", een onderdeel van een groot volksfeest "La Ducasse" genoemd. Het gaat door op Drievuldigheidszondag. In het verleden werd regelmatig de houten relekwiekast van Herentals door een delegatie van de Sint-Waldetrudisparochie in deze processie meegedragen. Sinds 1988 neemt de Sint-Sebastiaansgilde van Herentals deze taak letterlijk en figuurlijk op haar schouders, zo om de 5 jaar.

Op 7 juni 2008 kweet de gilde zich opnieuw van deze taak op speciale uitnodiging van het organisatiecomitee van de processie dat 50 jaar geleden werd heropgericht en sindsdien het gebeuren tot grote bloei heeft gebracht. Dit jaar stapten meer dan 1500 personen mee op. De vertegenwoordiging van Herentals kan telkens op een warm onthaal en veel belangstelling rekenen.
Over de relatie tussen Herentals en Mons en de processie vind je meer op volgende poster.


Schietspel Verbroedering Zuiderkempen


Het schietspel vond plaats te Herentals
op 27 april 2008
op voetbalplein Vervoort op Dikberd.
97 schutters traden aan in een weertje waarop Herentals stilaan een abonnement heeft.
De ploeg van Herentals behaalde de derde plaats.
Herentals kan niet alleen goed schieten maar heeft ook een uitstekende tapper. Veel werk aan de toog met dit dorstig weer.

Fotoreportage

Uitreiking eretekens Hoge Gildenraad der Kempen 2008.

Op zondag 4 mei 2008 ging in Lichtaart de jaarlijkse uitreiking door van de eretekens door de Hoge Gildenraad der Kempen.
Onze ouderman Frans Van den Driessche komt in aanmerking voor een zilveren ereteken omdat hij 35 jaar lid is van de gilde. Frans was jarenlang deken in onze gilde en heeft zeer veel werk verricht (en nog !!).
Tijdens deze plechtigheid werden door de HGK ook aantal toelagen overhandigd aan begunstigde instellingen. De vzw Den Brand, voorgedragen door de Sint Sebastiaansgilde van Herentals, ontving 1000 €.


Gildenfeest 's-Hertogenbosch 2 september 2007

Op uitnodiging van de schuttersgilde "De Oude Schuts" van 's Hertogenbosch namen wij deel aan een gildenfeest.
Wij haalden er verschillende prijzen :

 • de eerste prijs voor het "schoon inkomen" onze eenvoudige outfit en stijlvolle opmars charmeerde de jury.
 • de eerste prijs voor de schieting met handboog ; dit was niet moeilijk vermits alleen onze gilde handboogschutters afvaardigde.
 • speciale prijs voor roffelen voor onze gasttrommelaar uit Tielen.

Klik hier voor een fotoreportage

Schietspel Verbroedering Zuiderkempen

Het schietspel vond plaats te Herentals
op zondag 30 april 2007.
104 schutters traden aan in een schitterend weertje.

>Inhuldiging Koning Jan in 2006
Koningsschieting 2005