WELKOM VERENIGING BOOGSCHIETEN GILDEDANSEN EVENEMENTEN KRONIEK NIEUWSJES
      Koningsschieting 2008

De Koningsschieting is een van de belangrijkste tradities in een schuttersgilde.
Om de 3 jaar wordt een wedstrijd ingericht waarbij de beëdigde (voor 2018 alleen de mannelijke) gildeleden meedingen naar de koningstitel.
Er wordt geschoten op een staande wip van 21,70 meter hoog waarop de gaai (of papegaai) is bevestigd.

De koningsschieting ging door op zondag 15 juni 2008.

Speciaal voor deze plechtigheid werd de Sint-Antonius abt gilde uit Deurne in Nederland uitgenodigd. De Sint-Sebastiaansgilde heeft een bijzondere band met deze Noord-Brabantse gilde ; wij waren reeds meerdere keren op bezoek in Deurne. In 2005 woonden wij hun gildenfeest bij dat gehouden werd naar aanleiding van hun 75-jarig bestaan. Zij retourneren nu onze bezoeken nadat zij een uitnodiging tot bijwonen van onze 600 jaar viering in 2004 hadden moeten afslaan wegens sterfgeval.

Felle en langdurige regenbuien verstoorden het normale verloop van de koningsschieting maar vanaf 15.00 uur kwam toch een weersverbetering opzetten.
De gaai werd eerst neergehaald door danser Paul Moons die bedankte voor de eer.
Een tweede maal werd hij afgeschoten door Marc Vercammen die ook afzag van de bekleding met het zilver..
Pas op de valreep, bij de 31ste ronde om 17.30 u., schoot Marc Dankers zich voor de derde maal koning ; hij was het reeds in 1999 en 2002. Zoals in zijn vorige regeringsperiodes verzaakte hij aan de diensten van een koningin.

De koningsschieting werd afgerond met een fel gesmaakte BBQ.


Rond 20.00 u. namen we afscheid van de gasten uit Deurne.

U kan de gebeurtenissen volgen op deze fotoreportage

Verder nog het verslag verschenen in De Knaap nr 171 van september 2008.

koningsbreuk De koningsbreuk
dankers De nieuwe koning
   Verloop van een Koningsschieting

Een koningsschieting is een oud gebruik en kent een eigen ritueel.dat nauwgezet wordt gevolgd om discussies achteraf te vermijden.

 • Men begeeft zich in stoet met trom en vlag naar de hoge wip.
 • De huidige koning plaatst de gaai op de wip.
 • Het bannen : een oude traditie : aalmoezenier en schutters gaan in gebed 3 maal rond de wip.
  Vroeger gebeurde dit om de boze geesten te weren ; nu om de gunst af te smeken voor het behoud en de goede werking van de gilde.
 • De hoofdman ontdoet de breuk van de huidige koning en plaatst ze samen met de koningsstaf aan de voet van de wip.
 • De gildenmoeder hangt een geldbeurs aan de wip en plaatst er een stoop jenever bij. Elke schutter betaalt een bepaald bedrag en nuttigt een borrel (voor de vaste hand).
 • De hoofdman geeft lezing van het schietreglement.
 • De autoriteiten (burgemeester, opperdeken, opperkoning) lossen 3 ereschoten.
 • De huidige koning krijgt 3 voorkeurschoten.
 • De gildenbroeders schieten in alfabetische volgorde.
 • Wanneer de gaai wordt afgeschoten wordt hij terug geplaatst want iedere beurt moet volledig afgemaakt worden.
 • De hoofdman stelt de vraag of de gelukkige schutter het koningsschap aanvaardt.
  Bij aanvaarding legt deze de hand op de koningsbreuk.
  Aanvaardt hij niet dan betaalt hij een boete ( toen 15 euro) en de schieting gaat verder tot resultaat, desnoods op de volgende dag.
 • De hoofdman hangt de koningsbreuk om bij de nieuwe koning en geeft hem de koningsstaf.
 • De gildenbroeders scharen zich rond de nieuwe koning en zingen het gildenlied.
 • De vaandrig zwaait 3 maal met de vlag over de koning en spreidt de vlag op de grond.
 • De koning stapt over de vlag.
 • De koning kiest een koningin : zijn echtgenote of bij ontstentenis een door hem aangewezen gildenlid.