WELKOM VERENIGING BOOGSCHIETEN GILDEDANSEN EVENEMENTEN KRONIEK NIEUWSJES
                    Inhuldiging Koning Jan op 22 januari 2006


Traditie wil dat een nieuwe koning naar aanleiding van het eerstvolgende patroonsfeest plechtig wordt ingehuldigd.
Plechtig betekent dat de koning door de voltallige gilde aan zijn woning wordt afgehaald en in stoet optrekt naar de gildenkamer.

Op 22 januari 2006 trok om 13.00 uur, in winterse kou maar onder blauwe hemel, de gilde in groot ornaat van de gildenkamer naar de Grote Markt alwaar de nieuw koning Jan Berghmans hofhoudt in de aloude patriciërswoning Oud huis Majoie. De koning en zijn echtgenote, de toekomstige koningin Jeannine Beutels, wachtten haar op op de pui.
Na begroeting door de hoofdman en saluut met de vlag werd aan de koning de breuk aangeboden, voorzien van zijn schild. Daarna werd voor het huis, op de nieuw aangelegde bestrating, de rozenwals gedanst.
Vervolgens werden alle gildeleden en sympathisanten door het koningspaar uitgenodigd voor een receptie binnenkamers. Men kon zich geen gepaster kader voorstellen voor dit gezellig gilden-evenement dan het prachtige klassieke interieur van dit historisch huis, gedecoreerd met talrijke schilderijen van Kempische meesters. Menige borrel werd geledigd en heildronk uitgebracht op de nieuwe koning.
Ouderman Frans VandenDriessche schetste in een fel gesmaakte toespraak de bewogen levensloop en de verdiensten van de nieuwe koning.

Omstreeks 15.00 uur trok de gilde, nu vergezeld van de koning en zijn echtgenote, terug in stoet naar de gildekamer voor de jaarlijkse statutaire vergadering.
Tijdens deze vergadering werd Jeannine Beutels beëdigd als gildenlid en kon zij zo officieel haar functie als koningin opnemen.
Een zeer geslaagd evenement dat nog lang in geheugen zal blijven hangen.
Je kan het zelf bekijken via deze Fotoreportage