WELKOM    VERENIGING    BOOGSCHIETEN    GILDEDANSEN    EVENEMENTEN    KRONIEK    NIEUWSJES

Gildedansen

wals

Uitvoering van de rozenwals
op de grote markt in Herentals

Naast het boogschieten is de andere belangrijkste activiteit van de gilden het uitvoeren van de oude Kempische dansen.
Deze activiteit, waarbij de gildezusters meer aan hun trekken komen dan bij het boogschieten, valt bij het optreden van de gilde in het publiek, altijd in de smaak.
De dansers van onze gilde traden bv. op in Cosne sur Loire en bij het bezoek van prinses Mathilde aan Herentals.

Omdat er nog slechts een 3-tal dansparen actief waren in onze gilde is in 2013 de dansactiviteit helaas stopgezet.

hoogstraten

Beeldje van dansend gildenpaar
op de Vrijheid in Hoogstraten

Een vleugje achtergrondgeschiedenis


Na een onderbreking tijdens de tweede wereldoorlog werd de gilde heropgericht in 1948 n.a.v. de herdenking van 150 jaar Boerenkrijg.
In 1950 werd een dansgroep in het leven geroepen. In 1954 bestond deze groep uit 24 dansers.
Het ging goed met de gilde in de jaren zestig. Dat bewijst het feit dat de dansers op 26 mei 1963 de eerste prijs behaalden op het gildefeest te Nieuwmoer. Zij namen ook deel aan het Internationaal Volksdansfestival te Brasschaat.
In 1970 won de Sint-Sebastiaansgilde van Herentals het gildefeest-landjuweel en werd zo “Houdster van het negende Kempische Landjuweel 1970- 1975”.
Gedurende vijf jaar, tussen 1965 en 1970, had de gilde de meeste punten behaald tijdens de gildefeesten van de Hoge Gildenraad der Kempen (HGK). In de disciplines dansen, boogschieten en roffelen was de groep toen onovertroffen.

Als lid van de HGK en als winnaar in 1970, organiseerde de Herentalse gilde in 1975 een landjuweel. Een groots feest werd op stapel gezet. Een massa volk zou deelnemen en dus werd er een enorme tent geplaatst op het feestterrein langs de Augustijnenlaan, nu de plaats waar het administratief centrum staat.
Meer dan 60 gilden uit Midden-en Noorderkempen stapten mee op, dwars door Herentals. Vertrokken aan de Bovenpoort, door de Bovenrij en over de Grote Markt, langs het Hofkwartier en de Augustijnenlaan naar de grote tent. Boogschutters, dansers, roffelaars en vendelaars uit heel de Kempen waagden hier hun kans. In die periode scheerden vooral de dansers hoge toppen. Er was toen geen gebrek aan jong bloed. Het gaat er nu wat bescheidener aan toe.
Begin 1976 trad onze dansgroep op voor koning Boudewijn in het sportpaleis te Antwerpen; dit naar aanleiding van zijn 25 jaar koningschap.
Einde van de jaren negentig begon het moeilijk te worden: oudere dansers vielen weg; jongere kwamen er niet bij.  Een probleem in alle Kempense gilden.
Maar de groep doorstond de moeilijke tijden. Een tiental gedreven en uit taai hout gesneden dansers hield alles letterlijk draaiende, hopend op betere tijden. Die hoop bleek niet ijdel. Tot in 2012 werd er nog hard geoefend. Met rechte en scheve pasjes, maar steeds met veel plezier!

Sinds 2006 laat de HGK toe dat kleinere dansgroepen samen een dans uitvoeren op het gildefeest. Zo komt het dat de dansgroepen van de Sint-Sebastiaansgilden van Herentals, van Lille en van Gierle samensmolten en sindsdien ook samen deelnemen aan het jaarlijkse gildefeest. In 2010 danste de groep de Weverdans, buiten wedstrijd weliswaar, maar zeer behoorlijk!
Per jaar werden ongeveer 25 dansherhalingen gehouden, om de veertien dagen op dinsdagavond, beurtelings in Herentals, Gierle en Lille. De dansers rusten tijdens de maanden juli en augustus. De eerste dinsdag van september begint het nieuwe dansseizoen.
Al waren de tijden moeilijk, de dansgroep bleef bestaan en hoopte nog jaren door te kunnen dansen.
Maar in 2013 zou de muziek worden stilgelegd.

Griffier Jo Moons.
2011