WELKOM VERENIGING BOOGSCHIETEN GILDEDANSEN EVENEMENTEN KRONIEK NIEUWSJES
       Koningsschieting 2005

De Koningsschieting is een van de belangrijkste tradities in een schuttersgilde.

Om de 3 jaar wordt een wedstrijd ingericht waarbij de beëdigde (voor 2018 alleen de mannelijke) gildeleden meedingen naar de koningstitel. Er wordt geschoten op een staande wip van ongeveer 20 meter waarop de gaai (of papegaai) is bevestigd.

In 2005 werd voor het eerst de schieting georganiseerd in de tuin van het Begijnhof achter de Gildenkamer. De wip, die jarenlang
op het Bloso terrein stond, werd met vereende krachten, door de schutters verplaatst naar deze nieuwe, meer geschikte locatie.
De schieting was dit jaar ook bijzonder omdat de zetelende koning, Marc Dankers, kans maakte op een keizerstitel. Immers hij behaalde de twee vorige schietingen reeds de koningstitel.

Op 12 juni 2005 startte de schieting om 13.30 uur onder een stralend zonnetje.
Rond 16.40 uur, na 14 beurten pas, het bier was haast op, schoot Jan Berghmans, die als eerste van een ronde schoot, de gaai naar beneden. De andere schutters konden dit feit niet meer evenaren tijdens deze ronde.

Jan Berghmans aanvaardde het koningsschap en koos als koningin zijn echtgenote, Jeannine Beutels, die echter pas bij haar beëdiging als gildelid in januari 2006 officieel in functie zal treden. De nieuwe koning mocht ook de nieuwe koningsstaf inwijden.

Na de koningsschieting werd in 't Hof een feestmaal ingericht voor de officiële afsluiting van de viering van het 600-jarig jubileum van de Gilde.

Klik hier voor een fotoreportage.

Klik hier voor een omstandig verslag door onze verslaggever René Ceulemans


koningsbreuk
De koningsbreuk
koningsstaf
De nieuwe koningsstaf
       Verloop van een koningsschieting

Een koningsschieting is een oud gebruik en kent een eigen ritueel.dat nauwgezet wordt gevolgd om discussies achteraf te vermijden.

 • Men begeeft zich in stoet met trom en vlag naar de hoge wip.
 • De huidige koning plaatst de gaai op de wip.
 • Het bannen : een oude traditie : aalmoezenier en schutters gaan in gebed 3 maal rond de wip.
  Vroeger gebeurde dit om de boze geesten te weren ; nu om de gunst af te smeken voor het behoud en de goede werking van de gilde.
 • De hoofdman ontdoet de breuk van de huidige koning en plaatst ze samen met de koningsstaf aan de voet van de wip.
 • De gildenmoeder hangt een geldbeurs aan de wip en plaatst er een stoop jenever bij. Elke schutter betaalt een bepaald bedrag en nuttigt een borrel (voor de vaste hand).
 • De hoofdman geeft lezing van het schietreglement.
 • De autoriteiten (burgemeester, opperdeken, opperkoning) lossen 3 ereschoten.
 • De huidige koning krijgt 3 voorkeurschoten.
 • De gildenbroeders schieten in alfabetische volgorde.
 • Wanneer de gaai wordt afgeschoten wordt hij terug geplaatst want iedere beurt moet volledig afgemaakt worden.
 • De hoofdman stelt de vraag of de gelukkige schutter het koningsschap aanvaardt.
  Bij aanvaarding legt deze de hand op de koningsbreuk.
  Aanvaardt hij niet dan betaalt hij een boete ( momenteel 7 euro) en de schieting gaat verder tot resultaat, desnoods op de volgende dag.
 • De hoofdman hangt de koningsbreuk om bij de nieuwe koning en geeft hem de koningsstaf.
 • De gildenbroeders scharen zich rond de nieuwe koning en zingen het gildenlied.
 • De vaandrig zwaait 3 maal met de vlag over de koning en spreidt de vlag op de grond.
 • De koning stapt over de vlag.
 • De koning kiest een koningin : zijn echtgenote of bij ontstentenis een door hem aangewezen gildenlid.