WELKOM VERENIGING BOOGSCHIETEN GILDEDANSEN EVENEMENTEN KRONIEK NIEUWSJES


Kronologisch overzicht van belangrijke gebeurtenissen.


De gilde heeft een bewogen en rijke geschiedenis die tot in de Middeleeuwen teruggaat.
Veel daarvan is door ingrijpende omwentelingen, zoals de Franse Revolutie, verdwenen.
Een deel van de geschiedenis is hier terug te vinden op twee pagina's.

  • Gebeurtenissen tussen 1404, jaar waarop de gilde voor het eerst in de annalen verschijnt, en het einde van de twintigste eeuw vind je hier.
    De informatie is grotendeels ontleend aan een document opgesteld door de gewezen gildearchivaris René Ceulemans.

  • Gebeurtenissen vanaf het jaar 2000 zijn opgesteld door de webmaster Hubert Vanooteghem en vind je hier.

Dit overzicht heeft niet de ambitie om volledig te zijn. De gilde bewaart in de gildekamer een archief met heel wat documenten, notulenboeken en registerboeken waarin de opeenvolgende archivarissen, soms met zeer verzorgde en kunstige kalligrafie, de geschiedenis hebben vastgelegd.

"La mémoire de la plupart des hommes
est un cimetière abandonné,.."

Margerite Yourcenar: Mémoires d'Hadrien