>

 

 

WELKOM VERENIGING BOOGSCHIETEN GILDEDANSEN EVENEMENTEN KRONIEK NIEUWSJES
                     Koningsschieting 2022

De Koningsschieting is een van de belangrijkste tradities in een schuttersgilde.

De koningsschieting in 2022 was wel heel bijzonder omdat dit de eerste koningsschieting was na de corona lockdown.

De koningsschieting vond plaats op zondag 29 mei 2022.
Er werd geschoten op een staande wip van 21,70 meter hoog waarop de gaai (of papegaai) is bevestigd.

De koningsschieting vond plaats in een kwakkel zomerweer.
Om 13.00 uur stapte de gilde op, in vol ornaat en begeleid door vlag en een trommelaar, door het Begijnhofpark.
Om 13.30 uur stipt startte de hoofdman de eigenlijke schieting, met de plaatsing van de gaai op de wip, de banning en met de ereschoten van de prominenten. De burgemeester was aanwezig en talrijke schepenen. Omdat het zo lang geleden was dat er nog een koningsschieting was werd de plechtigheid bescheiden gehouden, alleen voor de leden zelf.
De ganse ceremonie werd voor de aanwezigen van duiding voorzien door gildebroeder Jan Berghmans, met versterking door micro.
Na de verplichte 3 beurten schoten een twaalftal gildeleden verder en het duurde lang. Om 17.30 uur werd de koningsschieting inderbroken door een traktatie van de gilde: een frietkraam werd ingehuurd en alle gildeleden konden zoveel maal langsgaan als ze wilden. Als dessert was er roomijs.
Na de BBQ werd de schieting hervat met de gildeleden die nog aanwezig waren. Rond 19.00 uur schoot Marc Vercammen de gaai af maar aanvaardde het koningsschap niet.
Dinsdag 1 juni om 14.00 uur werd dan verder geschoten met 4 schutters: Davy Simons en Silke Stuyck, de koning Ludo Boeckx en Nicky Boeckx.
Na 100 beurten was de gaai er nog niet af. Sportief staakten Silke en Davy en Nicky toen de strijd en gunden Ludo dan zijn tweede ambtstermijn.

Je kan hier een kleine fotoreportage van het gebeuren bekijken.
Lees hier het verslag in de Knaap nr.227 van september 2022.

breuk

De koningsbreuk in 2018

koning

De koning in 2018.

          Verloop van een Koningsschieting

Een koningsschieting is een oud gebruik en kent een eigen ritueel dat nauwgezet wordt gevolgd om discussies achteraf te vermijden.

 • Men begeeft zich in stoet met trom en vlag naar de hoge wip.
 • De huidige koning plaatst de gaai op de wip.
 • Het bannen : een oude traditie : aalmoezenier en schutters gaan in gebed 3 maal rond de wip.
  Vroeger gebeurde dit om de boze geesten te weren ; nu om de gunst af te smeken voor het behoud en de goede werking van de gilde.
  Volgens Jan berghmans had de banning ook een juridisch aspect : na de banning werd het schietterrein beschouwd als een vrij gebied waarbij de verantwoordelijkheid van de schutters voor gebeurlijke ongevallen werd opgeheven.
 • De hoofdman ontdoet de breuk van de huidige koning en plaatst ze samen met de koningsstaf aan de voet van de wip.
 • De gildemoeder hangt een geldbeurs aan de wip en plaatst er een stoop jenever bij. Elke schutter betaalt 5€ en nuttigt een borrel (voor de vaste hand).
  Het bedrag in de beurs is bestemd voor de traktatie die een nieuwe koning aan de gildeleden aanbiedt.
 • De hoofdman geeft lezing van het schietreglement.
 • De autoriteiten en genodigden (burgemeester, schepenen, OCMW voorzitter, opperdeken, keizer, opperkoning, hoofdmannen van buurgilden,..) lossen ereschoten.
 • De huidige koning krijgt 3 voorkeurschoten.
 • De gildebroeders schieten in alfabetische volgorde.
 • Wanneer de gaai wordt afgeschoten wordt hij terug geplaatst want iedere beurt moet volledig afgemaakt worden.
 • De hoofdman stelt de vraag of de gelukkige schutter het koningsschap aanvaardt.
  Bij aanvaarding legt deze de hand op de koningsbreuk.
  Aanvaardt hij niet dan betaalt hij een boete ( momenteel 100 euro na de vijfde beurt) en de schieting gaat verder tot resultaat, desnoods op de volgende dag.
 • De hoofdman hangt de koningsbreuk om bij de nieuwe koning en geeft hem de koningsstaf.
 • De gildebroeders scharen zich rond de nieuwe koning en zingen het gildenlied. Dit werd deze keer echter vergeten.
 • De vaandrig zwaait 3 maal met de vlag over de koning en spreidt de vlag op de grond.
 • De koning stapt over de vlag.
 • De koning kiest een koningin : zijn echtgenote of bij ontstentenis een door hem aangewezen gildenlid.
 • De koning wordt gehuldigd met een gildedans. Dit onderdeel van het ritueel bleef deze keer achterwege wegens gebrek aan dansers.