WELKOM VERENIGING BOOGSCHIETEN GILDEDANSEN EVENEMENTEN KRONIEK NIEUWSJES
Nieuwsjes en Diversen

Recenste mededelingen van onze griffier.

Overlijden.

Antoinette Quisenaerts, echtgenote van ons zeer gewaardeerd gildelid René Ceulemans, is overleden op 23 augstus 2022.
René was vele jaren archivaris en Antoinette was al die jaren steunend lid van onze gilde en was ook meestal aanwezig bij onze activiteiten.
Een vriendelijke dame die steeds bereid was naar mensen te luisteren.

Eeuwfeesteling in de gilde.

Gildezuster Marieke Michiels verjaart. Zij wordt 100 jaar op vrijdag 22 mei 2020!
Corona hebben we nog niet meegemaakt maar een 100-jarige hebben we ook nog niet gehad in de gilde.
Veel zullen we in deze coronatijd niet kunnen doen als we ons niet ver buiten mogen begeven en afstand moeten behouden.
Ter gelegenertijd wordt Marieke in de bloemetjes gezet, ondertussen sturen we een verjaardagskaart.

Nieuw reglement huur gildekamer vanaf 2019.

Tijdens het patroonsfeest 2019 hebben we gesproken over het gebruik van de gildekamer en er werden toen allerlei voorstellen gedaan.
In de raadsvergaderingen van februari en maart is dit onderwerp nog eens heel uitgebreid besproken en er zijn toch nog wijzigingen doorgevoerd.
Om meer dan een reden, o.a. veiligheid en om te voldoen aan bepaalde afspraken en verplichtingen, werd besloten de gildekamer in de toekomst enkel nog in gebruik te geven aan de gildeleden. Zij kunnen de gildekamer gebruiken voor familiebijeenkomsten en familiefeesten.
Grote bijeenkomsten en feestjes van een andere vereniging kunnen NIET meer, maar vergaderingen met beperkt aantal personen kunnen nog wel.
Reserveren en afspraken maken kunnen bij huismeester Jos Heyns 014 220 277. Graag tijdig bespreken d.w.z. ten minste een maand vooraf.
De gildekamer zal voor en na het gebruik worden gecontroleerd door 2 personen van de raad.
Tarieven:

  • 10 euro voor een vergadering in de voormiddag, in de namiddag of voor een avondvergadering.
  • 25 euro alleen voor familiefeestjes van gildeleden en met gebruik van keuken, gerief en toestellen + verwarming.
  • Verplichte waarborg van 50 euro bij feestjes.

bord

stoel

Nieuwe lente, nieuwe stoelen

De raad besloot begin 2017 tot de vervanging van de stoelen in de gildekamer.

De oude, houten stoelen raakten versleten, net als de ruggen van de gildebroers en gildzusters die de zware stoelen dikwijls moeten versleuren. Daarenboven namen ze veel plaats in.
De raad koos voor een lichte metalen stoel van Horeca Center. De stoel is eenvoudig stapelbaar en niet duur. Er werden 52 van deze stoelen aangekocht.
Hij werd tot ieders tevredenheid getest op de prinsenviering 2017.
De oude stoelen werden cadeau gedaan aan buurman Jan die bij diners van de gilde altijd zorgt voor een lekker dessert.

Mysterieus schildje

In de kringloopwinkel ontdekte onze koning begin 2017 een schildje van de gilde.
Hij kon het voor een spotprijs op de kop tikken.
Waarvoor het schildje diende en uit welke periode het stamt, daar hebben wij het raden naar. Op het schildje zelf zijn geen gegevens te vinden.

We vermoeden, gezien de papegaai, dat het met een koningsschieting te maken heeft.

Wie meer weet kan het aan de webmaster laten weten.

Belangrijke wijziging aan de kaart

Op de statutaire vergadering van januari 2016 werd de principiële beslissing genomen dat bij de koningsschieting de gildezusters en gildebroeders dezelfde rechten en plichten zouden hebben.

Op de statutaire vergadering van januari 2017 lagen twee voorstellen ter stemming. In wezen ging het om de keuze tussen het aanstellen van een koning en een koningin of het aanstellen van een koning of een koningin. Beide voorstellen komen tegemoet aan de wens uitgedrukt in 2016.
De stemming had volgend resultaat: voorstel 1 haalde 8 stemmen en voorstel 2 haalde 25 stemmen. Er was dus een duidelijke voorkeur voor het werken met een koning of een koningin. De kaart zal dan ook in die zin worden aangepast.

In deze werkwijze wordt de gezel(in) van de koning(in) niet langer koning(in) genoemd maar wordt de Engelse term "partner" gebruikt.

Nieuwe trommel

Omdat twee gildedames, Ria Clissen en An Rombaut, zich serieus aan het toeleggen zijn op de kunst van het roffelen en de gilde slechts één trommel in bezit had, heeft zij zich in 2016 een nieuwe trommel aangeschaft.

Niet gemakkelijk (en goedkoop) om dit model nog op de kop te tikken. De trommel, van het befaamde merk Royal Drums uit Amsterdam, werd in Nederland aangekocht. De koning Davy heeft de trommel voorzien van drie onmisbare messing pootjes waardoor de tromrand beter beschermd is bij het neerzetten..

Roffelen is (was) een van de activiteiten in de gilde, naast boogschieten, dansen en vendelen. Hopelijk leidt de nieuwe investering tot een heropleving van het roffelgebeuren in onze gilde.


Straffe toebak

Tijdens de zomertraining in de tuin van het Begijnhof werd op dinsdag 17 mei 2016 een merkwaardig schot gepleegd door Ria Clissen.

Zij schoot (gelukkig) haar eigen pijl stuk door er een tweede pijl recht in te boren. Dit is heel zeldzaam vooral omdat zij met dunne carbonpijlen schiet.

Maar het zit in de familie want vorig jaar schoot haar echtgenoot Ludo Boeckx ook een "dubbele" pijl.

Proficiat aan Ria met haar schutterstalent.

Uithangbord Gildekamer

 

Het uithangbord aan de gildekamer werd in mei 1985 ingehuldigd.
Het begon wat te lijden onder 30 jaar weer en wind.


Naar aanleiding van de Open Monumenten Dag 2015 werd het bord door een aantal gildeleden duchtig onder de handen genomen en nu ziet het er als nieuw uit.


Het kan zeker nog 30 jaar meegaan.

         De Gilde in de bedrijfspers

 

Het bedrijf Agfa geeft een digitaal informatieblad uit waarin je alles kan lezen over het reilen en zeilen van de onderneming.

In het juni 2015 nummer verscheen een artikel "Op audiëntie bij de Koning" over onze huidige koning Davy Van Kerckhoven, die in het bedrijf Agfa werkt.


Davy maakte er gebruik van om wat mooie reclame voor onze vereniging te maken.

Vrijen of bannen ?

In "De Knaap", het tijdschrift van de Hoge Gilderaad der Kempen, verscheen in het nummer 197 van maart 2015 een artikel van de hand van onze kapitein Jan Berghmans.
Hij licht het oude gebruik toe van de rondgang rond de schutsboom bij een koningsschieting: de banning.
Blijkt dat dit gebruik niet louter religieus is maar ook een burgerrechterlijke betekenis had.
De foto rechts toont de banning op de koningsschieting van onze gilde in 2014.
Je kan het volledige artikel hier lezen.

Toevalstreffer ?

Tijdens de training in het Bloso sportcentrum op 24 februari 2015 werd een merkwaardig (en duur) schot gepleegd.
Gewezen koning Ludo Boeckx schoot een tweede pijl exact op dezelfde wijze als zijn eerste pijl. De tweede pijl trof de eerste pal op de nok en boorde zich een twintigtal centimeter in de schacht van de eerste pijl.
Dit gebeurt uiterst zeldzaam, vooral omdat hier met dunne pijlen werd geschoten. Bij goede schutters is de kans natuurlijk iets groter maar ze blijft toch ontzettend klein.
Proficiat aan Ludo met zijn schutterstalent.Hoge Gildenraad der Kempen sponsort

Jaarlijks sponsort de Hoge Gilderaad der Kempen (HGK) 4 verenigingen die zich inzetten voor mensen met een beperking. Deze krijgen elk een niet onaardig bedrag van 1000 €.
De HGK put daarvoor uit de opbrengsten van ondermeer een lotenverkoop en van een dansavond ten voordele van andersvaliden. In 2014 ging deze dansavond door op zaterdag 22 maart in het Ligahof in Lichtaart.
Elke gilde aangesloten bij de HGK kan kandidaatverenigingen naar voorschuiven voor sponsoring.

In 2014 mocht, dank zij onze gilde, de vereniging IE-Sport Herentals tijdens de uitreiking op zondag 4 mei, 1000 € in ontvangst nemen. IE-Sport is een erkende Herentalse sportvereniging voor mensen met een motorische of verstandelijke handicap.


Gildelid in de kijker !

Gildelid Louisa Ceulemans, beter bekend als "Wiske" werd door Groen Herentals gelauwerd om haar inzet voor het Begijnhof.

Zij ontving in januari 2012 de "Lifetime Achievement Award" of in het Nederlands : "Prijs voor een verdienstelijk leven".


De Mat van Hertals

Onder grote belangstelling werd op zaterdag 31 juli 2010 het kunstwerk "De Mat van Hertals" aan de gevel van 't Schaliken omhoog gehesen.
Het werk, door vrijwilligers in elkaar gestoken naar aanleiding van de feestelijkheden rond 800 jaar Herentals, genoot enorm veel bijval.
De bijdrage van de Sint-Sebastiaansgilde fungeert prominent in het midden van de mat.

Veel mensen vinden het spijtig dat dit knap werkstuk slechts tot 22.00 uur van diezelfde dag zal te bewonderen zijn. Dan wordt de mat opgevouwen en een andere bestemming is voorlopig niet gekend. De vrees bestaat dat de mat verknipt wordt.

We hopen dat de mat althans gedurende enkele maanden nog ergens kan tentoongesteld worden.


De Koekjesdoos

Een gunstige wind deponeerde in de Gildenkamer een brocante blikken koekjesdoos.
Het gaat om een doos Galette wafeltjes (40 stuks ; 500 gram) van het gekende merk Parein. Spijtig genoeg was de doos leeg.

De doos heeft voor ons wel speciale historische waarde omdat op het deksel een aantal broeders en één zuster van de Sint- Sebastiaansgilde van Herentals staan afgebeeld.
Het zijn, van links naar rechts :

- Jos TURLINCKX, tromroffelaar
- Albert SLEGERS, OCMW-ontvanger ; hij was koning van de gilde van 1968 tot 1972.
- Jos GEPTS, speelde dwarsfluit en soms ook picollo.
- Monica DANIELS, echtgenote Roger Janssens, opperkoning van 1965 tot 1970 van de Hoge Gildenraad der Kempen.

De eerste koekjesdozen werden verkocht in 1970.

(Met dank aan Gust Gepts voor bovenstaande informatie).