Koningsschieting 2014

De Koningsschieting is een van de belangrijkste tradities in een schuttersgilde.
Om de 3 jaar wordt een wedstrijd ingericht waarbij de beëdigde mannelijke gildenleden meedingen naar de koningstitel.
Er wordt geschoten op een staande wip van 21,70 meter hoog waarop de gaai (of papegaai) is bevestigd.

De koningsschieting ging door op zondag 15 juni 2014.

De Sint-Antonius abt gilde uit Deurne in Nederland werd uitgenodigd maar kon helaas niet op de uitnodiging ingaan. In 2008 en 2011 verleenden zij aan het gebeuren een speciaal cachet.

De koningsschieting ging door in een mooi weertje, droog en niet te warm of te koud.
Er werd geschoten op de verplaatste staande wip. De wip moest worden verplaatst omdat de populieren die in 2005 werden aangeplant zo groot geworden zijn dat zij het schieten belemmerden. De wip werd meer naar het midden van de tuin verplaatst en omgeven van een schietperk in dolomiet.

Om 13.00 uur werd de "oude" koning, Ludo Boeckx, symbolisch "uitgehaald". Omdat hij te ver woont gebeurde dit in een kleine optocht vanuit de gildetuin naar de gildekamer. Daarenboven was hij enigzins gehandicapt door een knieoperatie en moest hij de stoet , en de schieting, uitvoeren in een rolstoet.
Voor de muzikale omlijsting had de raad dit jaar, naast de trommelaar, een highland doedelzakspeler geêngageerd.

Om 13.30 uur stipt startte de hoofdman de eigenlijke schietting, met de plaatsing van de gaai op de wip, de banning waarbij pastoor Vic Nijs vooropging en met de ereschoten van de prominenten. De ganse ceremonie werd voor de talrijke aanwezigen van duiding voorzien door kapitein Jan Berghmans.

Een twintigtal schutters traden aan nadat de huidige koning er met drie voorkeurschoten niet in slaagde een tweede koningstitel te bemachtigen.
Het duurde lang voordat de vogel voor een eerste maal naar beneden werd gehaald. Op dat ogenblik was het aantal schutters gereduceerd tot een zevental. Alex Embrechts haalde in de twintigste beurt de gaai naar beneden maar weigerde het koningschap wegens tijdsgebrek.

In een wedstrijd, die tenslotte eindigde in een duel tussen 3 schutters, veroverde Davy Van Kerckhoven in blessure tijd (om 17.35 uur) in de 32° ronde met een prachtschot de koningstitel.
Hij koos als koningin zijn echtgenote Kirsten Peeters.

U kan de gebeurtenissen volgen op deze fotoreportage (met dank ook aan camera social).
Camera Social is een initiatief van vzw Stroming. Met ondersteuning van LEADER worden er sfeerreportages gemaakt over het verenigingsleven in de Kempen. Zij maakten dus ook een mooie film over deze koningschieting.

In het nr 195 van De Knaap (september 2014) verscheen volgend verslag van de hand van onze griffier Joanna Moons.

De koningsbreuk

De nieuwe koning en zijn gade


Verloop van een Koningsschieting

Een koningsschieting is een oud gebruik en kent een eigen ritueel.dat nauwgezet wordt gevolgd om discussies achteraf te vermijden.

 • Men begeeft zich in stoet met trom en vlag naar de hoge wip.
 • De huidige koning plaatst de gaai op de wip.
 • Het bannen : een oude traditie : aalmoezenier en schutters gaan in gebed 3 maal rond de wip.
  Vroeger gebeurde dit om de boze geesten te weren ; nu om de gunst af te smeken voor het behoud en de goede werking van de gilde. Volgens kapitein Jan berghmans had de banning ook een juridisch aspect : na de banning werd het schietterrein beschouwd alseen vrij gebied waarbij de verantwoordelijkheid van de schutters voor gebeurlijke ongevallen werd opgeheven.
 • De hoofdman ontdoet de breuk van de huidige koning en plaatst ze samen met de koningsstaf aan de voet van de wip.
 • De gildemoeder hangt een geldbeurs aan de wip en plaatst er een stoop jenever bij. Elke schutter betaalt een bepaald bedrag en nuttigt een borrel (voor de vaste hand).
 • De hoofdman geeft lezing van het schietreglement.
 • De autoriteiten en genodigden (burgemeester, schepenen, OCMW voorzitter, opperdeken, opperkoning, hoofdmannen van buurgilden,..) lossen ereschoten.
 • De huidige koning krijgt 3 voorkeurschoten.
 • De gildebroeders schieten in alfabetische volgorde.
 • Wanneer de gaai wordt afgeschoten wordt hij terug geplaatst want iedere beurt moet volledig afgemaakt worden.
 • De hoofdman stelt de vraag of de gelukkige schutter het koningsschap of koninginschap aanvaardt.
  Bij aanvaarding legt deze de hand op de koningsbreuk.
  Aanvaardt hij niet dan betaalt hij een boete ( momenteel 15 euro) en de schieting gaat verder tot resultaat, desnoods op de volgende dag.
 • De hoofdman hangt de koningsbreuk om bij de nieuwe koning(in) en geeft hem de koningsstaf.
 • De gildebroeders scharen zich rond de nieuwe koning(in) en zingen het gildenlied. Dit werd deze keer echter vergeten.
 • De vaandrig zwaait 3 maal met de vlag over de koning(in) en spreidt de vlag op de grond.
 • De koning stapt over de vlag.
 • De koning kiest een koningin : zijn echtgenote of bij ontstentenis een door hem aangewezen gildenlid. Of de koningin kiest haar een partner.
 • De koning(in) wordt gehuldigd met een gildedans. Ook dit onderdeel van het ritueel bleef deze keer achterwege.