Koningsschieting 2011

De Koningsschieting is een van de belangrijkste tradities in een schuttersgilde.
Om de 3 jaar wordt een wedstrijd ingericht waarbij de beëdigde mannelijke gildenleden meedingen naar de koningstitel.
Er wordt geschoten op een staande wip van 21,70 meter hoog waarop de gaai (of papegaai) is bevestigd.

De koningsschieting ging door op zondag 29 mei 2011.

Speciaal voor deze plechtigheid werd de Sint-Antonius abt gilde uit Deurne in Nederland nog eens uitgenodigd. Door hun présence gaven zij ook in 2008 aan onze koningsschieting een speciaal cachet.
De Sint-Sebastiaansgilde heeft een bijzondere band met deze Noord-Brabantse gilde ; wij waren reeds meerdere keren op bezoek in Deurne. In 2005 woonden wij hun gildenfeest bij dat gehouden werd naar aanleiding van hun 75-jarig bestaan.

Het gebeuren ging door in een schitterend weertje, niet uitzonderlijk echter met de buitengewoon mooie, maar droge, lente die we in 2011 kennen.
Na ontvangst van de gastgilde, met broodjes en krentenbrood in de gildekamer, was er een optocht naar de Lakenhal waar het gezelschap werd vergast op een ontvangst en receptie door burgemeester Jan Peeters en schepen van cultuur Ingrid Ryken. Geschenken over en weer werden uitgewisseld.

Om 14.00 uur stipt begon dan de eigenlijke ceremonie, met banning waarbij gildekapelaan pater Kristiaan en pastoor Vic Nijs vooropgingen, en met de ereschoten van de prominenten.
Er stond een flinke wind wat het schieten wat bemoeilijkte.
12 schutters traden aan nadat de huidige koning Marc Dankers er met drie voorkeurschoten niet in slaagde een vierde koningstitel te bemachtigen.
In de zesde ronde schoot Ludo Boeckx de vogel los, hij draaide vrolijk in de wind maar dwarrelde pas vanzelf naar beneden toen reeds enkele andere schutters waren aangetreden ; de kamp moest dus verder gaan.
Maar dat Ludo de titel waardig was bevestigde hij in de 12° ronde omstreeks 16.00 uur met een meesterlijk koningsschot.

Hij koos als koningin zijn echtgenote gildelid Maria Clissen en werd gehuldigd met de rozendans en een optreden van de vendeliers van het Sint-Antoniusabt gilde..

De koningsschieting werd afgerond met een fel gesmaakte BBQ.

Rond 20.00 u. namen we afscheid van de gasten uit Deurne.

U kan de gebeurtenissen volgen op deze fotoreportage (met dank aan Dominique Dister).

Ook op de webstek van de Sint-Antonius abt gilde uit Deurne kan je een fotoreportage bekijken

De koningsbreuk

De nieuwe koning


Verloop van een Koningsschieting

Een koningsschieting is een oud gebruik en kent een eigen ritueel.dat nauwgezet wordt gevolgd om discussies achteraf te vermijden.

 • Men begeeft zich in stoet met trom en vlag naar de hoge wip.
 • De huidige koning plaatst de gaai op de wip.
 • Het bannen : een oude traditie : aalmoezenier en schutters gaan in gebed 3 maal rond de wip.
  Vroeger gebeurde dit om de boze geesten te weren ; nu om de gunst af te smeken voor het behoud en de goede werking van de gilde.
 • De hoofdman ontdoet de breuk van de huidige koning en plaatst ze samen met de koningsstaf aan de voet van de wip.
 • De gildenmoeder hangt een geldbeurs aan de wip en plaatst er een stoop jenever bij. Elke schutter betaalt een bepaald bedrag en nuttigt een borrel (voor de vaste hand).
 • De hoofdman geeft lezing van het schietreglement.
 • De autoriteiten en genodigden (burgemeester, schepenen, OCMW voorzitter, opperdeken, opperkoning, hoofdmannen van buurgilden,..) lossen ereschoten.
 • De huidige koning krijgt 3 voorkeurschoten.
 • De gildenbroeders schieten in alfabetische volgorde.
 • Wanneer de gaai wordt afgeschoten wordt hij terug geplaatst want iedere beurt moet volledig afgemaakt worden.
 • De hoofdman stelt de vraag of de gelukkige schutter het koningsschap aanvaardt.
  Bij aanvaarding legt deze de hand op de koningsbreuk.
  Aanvaardt hij niet dan betaalt hij een boete ( momenteel 15 euro) en de schieting gaat verder tot resultaat, desnoods op de volgende dag.
 • De hoofdman hangt de koningsbreuk om bij de nieuwe koning en geeft hem de koningsstaf.
 • De gildenbroeders scharen zich rond de nieuwe koning en zingen het gildenlied.
 • De vaandrig zwaait 3 maal met de vlag over de koning en spreidt de vlag op de grond.
 • De koning stapt over de vlag.
 • De koning kiest een koningin : zijn echtgenote of bij ontstentenis een door hem aangewezen gildenlid.
 • De koning wordt gehuldigd met een gildendans.