Ontstaan/ontwikkeling

De gilde als historisch fenomeen

De Sint- Sebastiaansgilde heeft een ongemeen rijke geschiedenis.

De wortels van de gilde liggen in het verre verleden van de Middeleeuwen toen de steden zich volop aan het ontwikkelen en organiseren waren.

Een eerste betrouwbare datum waarop het bestaan van een Sint-Sebastiaansgilde in Herentals quasi met zekerheid kan worden vastgesteld is 1404.
In 2004 vierde de gilde dan ook haar zeshonderdjarig bestaan.

U vindt een gedetailleerd overzicht van de gebeurtenissen in de gilde onder de knop "Kroniek".

Tableau
De Gilde vandaag
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogen

Ik wil nog voor de schemer valt een boog
uit wilgenhout gaan kappen en uit riet
de pijlen snijden die ik spoedig hoog
en ver bij duisternis verschiet

om dan, terwijl ik huiveren zal
voor in het wild verschoten wensen,
het oor te spitsen of ik soms de val
kan horen buiten eigen grenzen

en bovendien opdat de Jongste Dag,
als hij mijn lichaam slapend vinden
zal, ook de boog ontwaren mag
en aan mijn schouder binden

Engelbert Iven
Dichtbundel “De Boog” 1964