Begrafenis van Erehoofdman Jos Van Roey

Op 20 april 1976 werd Jos Van Roey met veel medeleven en onder grote belangstelling ten grave gedragen.
Hij overleed schielijk op 15 april.

Je vindt hier het bidprentje en de homelie uitgesproken door deken Onsea.

Er zijn ook enkele foto's van het gebeuren bewaard gebleven.