WELKOM VERENIGING SCHIETEN GILDEDANSEN EVENEMENTEN KRONIEK NIEUWSJES


Ons Patrimonium

De gilden hadden vroeger een rijk patrimonium.
Op 17 maart 1791 werd onze gilde opgeheven door de Franse overheersers. Alle bezit werd verbeurd verklaard, alles wat vindbaar was, werd aangeslagen en vernietigd. Gelukkig hadden de meeste gilden hun les van vroeger goed onthouden en voorzorgen genomen door het mooiste weg te stoppen en menige stukken werden mee naar huis genomen om te verbergen voor later.
Op 31 augustus 1798 werden de archieven en kostbaarheden van de gilde afgeleverd bij het “Municipal” of stadsbestuur.
Later werden met behulp van de paters in de abdij van Tongerlo een aantal stukken opnieuw geïdentificeerd. Bij de heroprichting van de gilde in 1866 werd opnieuw begonnen met de opbouw van een eigen patrimonium. Nochtans ging dit met vallen en opstaan omdat de gilde verschillende keren in moeilijkheden kwam , denk maar aan de oorlogsjaren, en de gildebroeders en -zusters soms bepaalde stukken als persoonlijk eigendom beschouwden. De meest waardevolle historische stukken werden in bewaring gegeven op het stadsarchief.
Momenteel wordt gewerkt aan een inventaris van het patrimonium. De kaart bepaalt in artikel 56 : " Bij ontbinding zullen alle voorwerpen van het patrimonium en het zilver, na inventaris, aan het Gemeentebestuur van Herentals worden overhandigd, om er, tot bij eventuele heroprichting van de Gilde, in het archief bewaard te worden."
Zo hopen we dat het historisch bezit voor de toekomst bewaard kan blijven.

Het patrimonium van de gilde bestaat uit :

 • voorwerpen gebruikt tijdens de gildeactiviteiten : bogen, pijlen, doelen, gaaien...
 • het gildenzilver : verzamelnaam voor de uiterlijke tekens van waardigheid gedragen door de diverse functies bij de gilde.
 • vlaggen en beelden.
 • het gildenlied. Dit lied werd gecomponeerd op een tekst van gildelid Jef Helsen, door de Limburgse toondichter Armand Preud'homme, befaamd om zijn werken "Op de purperen Heide", "Kempenland" en "Suza Nina". Ofwel was hij bij het componeren van het gildenlied niet in zijn beste dag, ofwel heeft hij de vocale talenten van het gemiddelde gildenlid fel overschat. In elk geval blijft het tot een goed einde brengen van het gildenlied (4 bemols !!) een formidabele uitdaging. U kan aan de hand van de partituur zelf eens proberen.
 • het gildenarchiefde met soms prachtig versierde en gekaligrafeerde documenten.
 • de webstek


Je kan een gedeelte van het patrimonium hier bekijken ; klik op de beeldjes hieronder.
Je krijgt dan een beeld met meer detail en wat uitleg over het object.
Klik op dit laatste beeld als je nog meer detail wil.

Sint-Sebastiaan

Sint-Sebastiaan


Blazoen_1996


Blazoen_01


Blazoen_02


Blazoen_03

Bonenpot

Keizersbreuk (voor)Keizersbreuk (achter)

Koningsbreuk (voor)


Koningsbreuk (achter)

Afschrift Kaart

Notulenboek

Notulenboek;opdracht

Papegaai

Papegaaien

Registerboek

Registerboek ; pag. 1

Registerboek
afschrift kaart 1605

Schild hoofdman

Schild hoofdman

Schild keizer

Schild keizer

Schild koning

Schild koning

Schild koning

Schild prins

Sikkel hoofdman

Sikkel hoofdman

Staf hoofdman

Staf koning

Trofee landjuweel

Staf hoofdman

Staf hoofdman

Staf keizer

Trom

Vaandel

Vaandel

Beeld patroonheilige 1964

Eikenhout 72 cm.
Ontwerp : Jos Van Roey (hoofdman 1960-1970).
Beeldhouwer : Frans Draulans (1933) uit Zoerle-Parwijs.


Beeld patroonheilige 2001

Lindehout 71 cm op sokkel van 9 cm.
Beeldhouwer : Frans De Ryck uit Herentals.


Blazoen

77 * 77 cm ; vervaardigd uit hout en linoleum in 1996 door Jos Van Grieken.
Geschilderd door Marcel De Wijndt
Bevattende :

 • een afbeelding van Sint-Sebastiaan omringd met eikenloof (verwijzing naar Taxandria)
 • het kruis van Jeruzalem (symbool voor de 5 wonden van Christus)
 • het schild van Herentals
 • schilden aangevend een schuttersvereniging en een papegaai.

Een blazoen wordt bij ommegangen voor de groep uitgedragen en identificeert de opstappende gilde.
Blazoen_01

Vervaardigd uit eikenhout door Louis Van Den Broeck in 2013/2014
Blazoen_02
Blazoen_03
Bonenpot

Vervaardigd uit eikenhout door Louis Van Den Broeck in 2008.
Een bonenpot wordt gebruikt bij het stemmen in de gilde. Er wordt gestemd met witte en zwarte bonen die worden opgehaald in de bonenpot.

Keizersbreuk
voor


Halfverheven borstplaat en halsketting uit sterlingzilver (stempel 8/35).
Vervaardigd in 1999.
Kunstenaar Xavier Aertgeerts uit Itegem.
De plaat bevat de afbeelding van Sint-Sebastiaan omgeven met lauwerkrans van eikenbladeren, verwijzend naar Taxandria. Bovenaan de keizerskroon en onderaan drie holle koningsvogels (plaat van 0,7 mm).
Tussen de vogels het wapenschild van Herentals.
Halsketting met 12 schildjes, elk omgeven door het decoratieve acanthusblad. Het eerste rechtse schildje is gegraveerd met het Bourgondisch kruis, het eerste linkse met het Jeruzalem kruis.
Louis Van den Broeck schoot zich keizer in 1996 en was dus koning van 1990 tot 1999.Keizersbreuk
achter


De tekst op de klok : "Sancta Waldetrudis".
Koningsbreuk
voor


Een roodfluwelen kazuifel bekleed met het koningszilver.
Het koningszilver bestaat uit een aantal zilveren schilden, één schild voor elke gewezen koning. Het schild bevat de naam, het jaartal van de koningsschieting en een afbeelding.
Op de voorkant van de koningsbreuk bevinden zich de schilden van volgende koningen :

 • Roger Janssens (1965) ; met eronder een schildje van zijn opperkoningsschap op het landjuweel van Rijkevorsel in 1965.
 • Marc Dankers (1999)
 • Marc Dankers (2002)
 • Jan Berghmans (2005)
 • Marc Dankers (2008)
Koningsbreuk
achter


Op de achterkant van de koningsbreuk bevinden zich de schilden van volgende koningen :

 • Jan van de Water (1950)
 • Hilaire Pelligrini (1956)
 • Henri Van Dyck    (1972;1978;1981;1984)
 • Victor Heymans (1975)
 • Stan Dams (1987)
 • Louis van den Broeck : 3 afzonderlijke schilden :
     1990;1993;1996
Kaart


Afschrift van de Charta gildae Herendaliensis (55 artikels) van het begin van de 17° eeuw (1605)
Het oorspronkelijke perkament met het reglement (kaart ) van de Sint-Sebastiaansgilde is opgerold op een eiken stok en verpakt in een openslaande eiken buis.
Het werd op 27 maart 1948 door de Gilde gedeponeerd in het Stadsarchief van Herentals

Notulenboek

Het notulenboek bevat de verslagen van alle gebeurtenissen in de Gilde. Het wordt zorgvuldig bijgehouden door de Gildenschrijver en met calligrafie, tekeningen en foto’s verlucht. Het vormt een volledig relaas van het rijke gildenleven.
Het boek werd in 2006 door het stadsbestuur aan de gilde geschonken.
Notulenboek
opdracht


Papegaai

Wordt bovenop de 22 meter hoge staande wip gemonteerd bij het koningsschieten
Papegaaien

Registerboek

Officieel Repertorium van de Gilde.
Bevat ondermeer:

 • De verschillende versies van de Kaart : de Kaart van 1605, de Kaart van 1950, de Kaart van 1966.
 • Opsomming van de voornaamste functies en titels in de Gilde en wie ze in de loop der jaren heeft bekleed.
 • Lijst van de beëdigde gildenleden met datum van toetreding en overlijden of uittreding.
Registerboek

pagina 1

Registerboek

Afschrift van de kaart van begin 17° eeuw

Schild

Schild van de hoofdman uit 1885

Schild

Schild van de hoofdman uit 1907

Schild

Schild van de keizer uit 1890

Schild

Schild van de keizer uit 1984

Schild Schild van de koning uit 1896

Schild

Schild van de koning uit 1953

Schild

Schild van koning Albert Sleegers uit 1968
Schild

Schild van de gildenprins.
De gildenprins is de schutter die tijdens het winterseizoen de beste prestatie leverde.
Zijn naam wordt op de achterkant van het schild gegraveerd.Sikkel hoofdman

Sikkel van de hoofdman uit 1981

Sikkel hoofdman

Deze sikkel werd gedragen door Albert Lefebure, hoofdman 1977 - 1980.
Hij werd door de familie aan de gilde geschonken en wordt nu gedragen door de huidige hoofdman Ferdi Van Grieken.
Tekst op achterzijde :
"José Elewaut schenkt als gildehoofdvrouw voor de 35 jaar huwelijkstrouw aan haar hoofdman Albert Lefebure deze sikkelplaat. Hij bracht het tot opperdeken in de Hoge Gilderaad. Vereerd met Gouden Papegaai 1978. Griffier van Hoge Gilderaad der Kempen 1980."
Albert Lefebure overleed in 1998.

Staf

Staf van de huidige hoofdman Ferdi van Grieken.
Met relekwiehouder
Deze staf is persoonlijk bezit van de hoofdman.

Staf

Staf van de hoofdman.
Lengte 2 meter.
Deze staf met speerpunt dateert van rond 1900.

Staf

Staf van de hoofdman.
Houten staf, lengte 147 cm.
Met papegaai en koord met kleuren van Herentals.

Staf

Staf van de keizer.
Sterlingzilver en hout ; 2004
Kunstenaar: Xavier Aertgeerts uit Itegem.
Drie papegaaien dragen de keizerskroon.

Staf

Staf van de koning uit 2005

Trofee Landjuweel Tinnen kan, 40 cm.

Opschrift :
“IX Landjuweel der Kempische Schuttersgilden te Nieuwmoer op 28 juni 1970 gewonnen door de aloude St.-Sebastiaansgilde van Herentals onder het hoofdmanschap van Jos Van Roey." Bijgevolg mocht de Gilde het X° Landjuweel organiseren in Herentals in 1975.
De Landjuwelen van de Hoge Gildenraad der Kempen worden 5-jaarlijks georganiseerd.

Trom

Aangekocht in de jaren 1960.

Het roeren van de trom kan als een traditionele gildendiscipline beschouwd worden. Elke gilde telt één tamboer.

Vaandel

Vaandel gewijd en ingehuldigd op het Gildenfeest van 5 juli 1964.
41 gilden namen aan dit feest deel.

Vaandel

Gildenvaandel naar een ontwerp van Mevr. Anneli VanGrieken-Müller.
De vlag werd ingewijd op 2 september 1997.
De hoofdkleur is geel en de afboording rood, de kleuren van het hertogdom Brabant.
Overdwars een groen Bourgondisch (of Andreas) kruis.
Bovenaan de kroon van een Koninklijke Gilde en in het midden een medaillon met de patroonheilige Sint-Sebastiaan.
Links en rechts van het medaillon de boog (schutters) en trom (dansers). Onder de boog schild met kruis van Jeruzalem en onder de trom het schild van Herentals.