Organisatie van de Gilde

De gilde wordt bestuurd door de Raad.
De Raad bestaat uit :

 • De hoofdman:    Ferdi Van Grieken

 • De kapitein:     (vacant)

 • De koning:       Ludo Boeckx

 • De keizer :       Louis Van den Broeck

 • De eerste deken:   Ria Clissen

 • De tweede deken:   Dirk Vancoillie

 • De prins: :      Ria Clissen

 • De penningmeester:  Silke Stuyck

 • De griffier:      Joanna Moons

 • De oudermannen:    Sus Van den Eynden
             René Ceulemans
             Jos Maes


Daarnaast kent de Gilde nog een aantal andere functies :

 • De vaandrig :                (vacant)

 • De gildemoeder :          Angèle Geerts

 • De gildeproost :            Pater Kristiaan

 • De archivaris :               (vacant)

 • De huismeester :           Jos Heyns

 • De ceremoniemeester : Dirk Vancoillie

 • De webmaster :             Hubert Vanooteghem

De functionering van de Gilde wordt geregeld door het reglement , genoemd de Kaart.
De Kaart bepaalt hoe de Gilde wordt bestuurd, wat de rechten en plichten zijn van de Gildenbroers en -zusters, hoe de verschillende verantwoordelijken en functionarissen worden aangesteld en wat hun taken zijn.

 


De Hoofdman koning
De Koning van 2018 keizer
De Keizer