De kaart  

De Organisatie van de Gilde

De gilde wordt bestuurd door de Raad.
De Raad bestaat uit :

 • De hoofdman :         Ferdi Van Grieken
 • De kapitein :            Jan Berghmans
 • De koning :              Davy Van Kerckhoven
 • De keizer :               Louis Van den Broeck
 • De eerste deken :     Jos Heyns
 • De tweede deken :   Ludo Boeckx
 • De prins :                 Ria Clissen
 • De penningmeester : Lies Remeysen
 • De griffier :               Joanna Moons
 • De oudermannen :    Frans Vanden Driessche
                                 Sus Van den Eynden
                                 René Ceulemans
                                 Jos Maes

Daarnaast kent de Gilde nog een aantal andere functies :

 • De vaandrig :               (vacant)
 • De gildemoeder :         Jet Jacobs
 • De gildeproost :           Pater Kristiaan
 • De archivaris :              René Ceulemans (ontslagnemend)
 • De huismeester :           Jos Heyns
 • De ceremoniemeester : Jan Berghmans
 • De webmaster :            Hubert Vanooteghem

De functionering van de Gilde wordt geregeld door het reglement , genoemd de Kaart.  De kaart bepaalt hoe de Gilde wordt bestuurd, wat de rechten en plichten zijn van de Gildenbroers en -zusters, hoe de verschillende verantwoordelijken en functionarissen worden aangesteld en wat hun taken zijn.

 


De Hoofdman


De Koning

De Keizer

 

 

Gilden
kledij