Organisatie van de Gilde

De gilde wordt bestuurd door de Raad.
De Raad bestaat uit :

 • De hoofdman :          Ferdi Van Grieken

 • De kapitein :             Jan Berghmans

 • De koning :               Ludo Boeckx dienstdoend

 • De keizer :                Louis Van den Broeck

 • De eerste deken :      Ludo Boeckx

 • De tweede deken :    Dirk Vancoillie

 • De prins :                  Ria Clissen

 • De penningmeester : Lies Remeysen

 • >De griffier :             Joanna Moons

 • De oudermannen :    Frans Vanden Driessche
                                   Sus Van den Eynden
                                   René Ceulemans
                                   Jos Maes


Daarnaast kent de Gilde nog een aantal andere functies :

 • De vaandrig :                (vacant)

 • De gildemoeder :          Jet Jacobs

 • De gildeproost :            Pater Kristiaan

 • De archivaris :               (vacant)

 • De huismeester :           Jos Heyns

 • De ceremoniemeester : Jan Berghmans

 • De webmaster :             Hubert Vanooteghem

De functionering van de Gilde wordt geregeld door het reglement , genoemd de Kaart.
De Kaart bepaalt hoe de Gilde wordt bestuurd, wat de rechten en plichten zijn van de Gildenbroers en -zusters, hoe de verschillende verantwoordelijken en functionarissen worden aangesteld en wat hun taken zijn.

 


De Hoofdman koning
De ex-Koning keizer

De Keizer