Het reglement van de Gilde : De kaart


De huidige kaart dateert van januari 2017. De kaart werd aangepast ten gevolge van de beslissingen genomen op de statutaire vergadering van 22 januari 2017.
Hier vind je de tekst van deze kaart. Voortaan hebben gildebroeders en gildezusters bij de koningsschieting dezelfde rechten en plichten.

De vorige kaart was die van 1993 ; je vindt hier de tekst van deze kaart

In het stadsarchief van Herentals bevindt zich een oude kaart van de Gilde van begin 17° eeuw : de Charta gildae Herendaliensis. Het is een perkament opgerold op een eiken stok en verpakt in een openstaande eiken buis. Het werd op 27 maart 1948 gedeponeerd in het stadsarchief.
Er bestaat een transcriptie van de oud-Vlaamse tekst.